İ.K. Politikalarımız


Günümüz Dünyasının yoğun rekabet ortamı şirketlerin insan unsurunun önemini daha derinden keşfetmesine sebep oldu.Benzer teknolojiler,yakın maliyetler gibi unsurlar dolayısıyla şirketlere rekabet de avantajlı kılacak en önemli unsur insandır.

İnsanı önemseyen onu merkeze koyan,daha mutlu çalışacağı ortamı yaratacak iklimi oluşturmak firmamızın sektöründe 1 numara olmasının sebebidir.İnsan;operasyonlarımızın nesnel bir unsuru değil öznesidir.

Yarım yüzyıla yaklaşan başarı hikayemizin temelinde bu anlayış yatmaktadır.

Hedefimiz bu perspektifle çalışanlarımızı mesleki ve sosyal olarak zenginleştirmektir.